Geschiedenis

Oranjeboomstraat

Oranjeboomstraat 166

CJMVOp 19 februari 1889 werd in het lokaal ‘Bethel’ aan de Prins Hendrikkade 66 de jongelingsvereniging ‘Jonathan’ opgericht. Er waren vijftien jongelingen aanwezig en allen gaven zich op als lid, er werd een bestuur gekozen. Op 6 februari 1921 wordt officieel goedgekeurd de statuten van 1913 te wijzigen, en krijgt de vereniging de naam C.J.M.V. Jonathan. Het ideaal van de vereniging is een eigen ontmoetingsruimte, en wordt het ‘Fonds eigen lokaal’ opgericht. Allerlei financiële acties worden bedacht, zoals de 2,5 cent-actie, bazaars, verlotingen, verkoop van bouwstenen. Met deze acties nemen de middelen van het fonds toe. Verder zijn er collectes en schenkingen. Hoewel er nog geld moest  worden geleend, kon de vereniging op 25 oktober 1925 een eigen gebouw aan de Oranjeboomstraat 166 in gebruik nemen. Er kwam ook een eigen verenigingsmaandblad: ‘Reveille’, dit blad blijft tot 1958 bestaan. Op 21 september 1928 worden de voorstellen om de statuten te wijzigen goedgekeurd en krijgt de vereniging een nieuwe naam: C.J.M.V. Feijenoord. In 1960 komt er een nieuw maandblad: ‘Spion’. De vereniging groeit uit zijn jasje, en in 1961 wordt opdracht gegeven om het gebouw door nieuwbouw uit te breiden. Er komt een nieuwe zaal bij die op 7 oktober 1961 in gebruik wordt genomen. In 1965 wordt de naam door Koninklijk besluit gewijzigd in Christelijke Jongeren Vereniging. In 1973 vindt een grote verbouwing plaats, om het pand brandveilig te houden en ook aan te passen aan de nieuwe eisen rondom accommodaties. Inmiddels is de naam ‘Jeugdcentrum CJV Feijenoord’.

Bestuursamenstelling

Het eerste bestuur in `1889 bestond uit de heren J. van Meggelen (voorzitter), F.H.C. van Hoek (2e voorzitter), J. de Wit (secretaris) en N. van Vliet (penningmeester). Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit Arie Huizer, (voorzitter) en Dick van der voet, (penningmeester) en Joke krijgsman (secretaresse) .

Jeugdwerk CJV Feijenoord

CJVnieuwHet Jeugdwerk is al vele jaren een grote activiteit op onze vereniging. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk om deze activiteiten in onze vereniging te houden.
Het jeugdwerk is vooral gericht voor de kinderen tot de leeftijd van 16 jaar. Op de maandagavond is er een techniekenclub. Op deze avond zijn de kinderen onder begeleiding bezig met handenarbeid. Op de woensdagmiddag is er een kleuterclub voor de kinderen tot 6 jaar. Vele ouders uit de wijk komen hun kinderen dan brengen naar onze vereniging. Voor de kinderen is er een uurtje tijd om te verven en te kleuren en het laatste half uurtje zijn ze dan bezig met zingen en spelletjes.
Op de woensdagavond is er een Komper-is-in-soos. Op deze avond kunnen de kinderen knutselen, computerspelen en internetten. Op Donderdagavond is er een meidenclub die zich bezig houden met meidenactiviteiten.
Er zijn ook bingo-avonden en disco-avonden.Op de zaterdag 1x per maand is er een mini Jeugdland waar de kinderen van alles kunnen doen.
In September starten we met onze Jeugdwerkactiviteiten en dat gaat vooraf met “Opening Winterwerk”. Onze vereniging staat dan open om kennis te maken en zullen er buiten op het binnen plein activiteiten plaatsvinden. Het Jeugdwerk bestaat op dit moment uit 18 actieve medewerkers die 1x per maand bij elkaar komen om de activiteiten te bespreken.

Jeugdwerkvoorzitter: Dick van der Voet